Cliente: Mercat 11 de setembre

Diseño de cartel para obra de teatro La Bella i l a Bèstia