Cliente: Ajuntament de Barberà del Vallès

Cartel y flyer