Cliente: Ajuntament de Barberà del Vallès

Diseño de cartel para cortometraje